Walne zebranie członków KMJ: 3.07.2024 (środa)

Zapraszamy wszystkich członków zwyczajnych i nadzwyczajnych Klubu na Walne Zebranie, które  odbędzie się w środę, 3.07.2024 r., w godz. 17.00-19.00  w restauracji Rajskie Ogrody, ul Katedralna 1. 

Zarząd Klubu Menedżerów Jakości

 


Spotkanie KMJ w dniu 15.05.2024r.

Zapraszamy serdecznie  na  spotkanie Klubu  w dniu 15.05.2024 (środa), o godz. 18.00 na platformie ZOOM.

W czasie spotkania rozpoczniemy pracę nad przygotowaniem programu studiów podyplomowych pod wstępną nazwą „Menedżer Jakości”, który w ramach naszego Klubu zgłosimy do uruchomienia na PWR, jako kontynuacja studiów realizowanych parę lat wcześniej  na WCCT.

Poza tym ustalimy organizacje, którą będziemy prosić o przygotowanie dla nas wizyty benchmarkingowej w czerwcu.

KMJ-Agenda spotkania Klubu w dn. 15.05.2024

 


Wielkanoc 2024Spotkanie KMJ w dniu 28.02.2024r.

Zarząd KMJ zaprasza na spotkanie Klubu w dniu 28.02.2024r.  (środa), w godz. 18.00-19.30 na platformie Internetowej ZOOM.

 

W czasie spotkania  Anna Kołodko (Eurobent Sp.z o.o.) wygłosi prelekcję pt. „CYBERBEZPIECZEŃSTWO W PRZEDSIĘBIORSTWIE”.

Po prelekcji zostaną omówione też bieżące sprawy Klubu.

Szybki rozwój technologii informacyjnej i ich zastosowań w organizacjach sprawia, że rosną zagrożenia z tym związane. Troska o bezpieczeństwo sieci, danych i komunikacji w przedsiębiorstwie staje się ważnym zadaniem dla współczesnych organizacji. W czasie wystąpienia zostanie przedstawiona problematyka zapewnienia cyberbezpieczeństwa w przedsiębiorstwie oraz stosowania normy ISO 27001 do wspomagania zarządzania i ochrony bezpieczeństwa zasobów informacyjnych przedsiębiorstwa.

Link na spotkanie zostanie przesłane e-mailowo do członków Klubu  i subskrybentów informacji  o wydarzeniach KMJ.
Osoby zainteresowane, które chcą uczestniczyć w spotkaniu mogą dostać link do spotkania po napisaniu zgłoszenia na adres klubu: kmj@pwr.edu.pl

***Życzenia Noworoczne***


Spotkanie KMJ w dniu 29.11.2023r.

Zarząd KMJ zaprasza na kolejne spotkanie Klubu w dniu 29.11.2023r.  (środa), w godz. 18.00-19.30 na platformie Internetowej ZOOM.

W czasie spotkania  Anna Dobrowolska (PWR, wydz. Zarządzania) wygłosi prelekcję pt. „JAKOŚĆ 5.0 JAKO NOWA FAZA ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ”.

Po prelekcji zostaną omówione też bieżące sprawy Klubu.

Jakość 5.0 jest to termin, który został wprowadzony do literatury w roku 2019 na określenie nurtu w zarządzaniu jakością, który jest obserwowany w ostatnich latach w najlepiej prosperujących organizacjach. W czasie wystąpienia zostaną omówiona m.in. geneza Jakości 5.0 oraz kluczowe jej elementy.

Link na spotkanie zostanie przesłane e-mailowo do członków Klubu  i subskrybentów informacji  o wydarzeniach KMJ.
Osoby zainteresowane, które chcą uczestniczyć w spotkaniu mogą dostać link do spotkania po napisaniu zgłoszenia na adres klubu: kmj@pwr.edu.pl

 


Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków KMJ w dniu 27.09.2023

W dniu 27.09.2023 (środa) odbędzie się kolejne  w tym roku Walne Zgromadzenia KMJ w celu wprowadzenia  zmian w Statucie Klubu. Spotkanie rozpocznie się o godz. 17.00 w restauracji  Manufaktura Pizzy i Chleba, na Wyspie Słodowej 10.

Statut wraz z zaproponowanymi zmianami w czasie ostatniego spotkania Klubu został rozesłany do członków Klubu, którzy opłacili składkę członkowską do dn. 20.06.2023.

Zarząd KMJ

 


Walne Zgromadzenie Członków KMJ w dniu 28.06.2023

W dniu 28.06.2023  w czasie Walnego Zgromadzenia  odbyły się wybory władz Klubu Menedżerów Jakości na następną kadencję  2023-2026.

W wyniku jednomyślnego głosowania Walne Zgromadzenie KMJ przyjęło, że Zarząd KMJ pozostaje w poprzednim składzie:

  • Prezes: Anna Dobrowolska,
  • Z-ca Prezesa: Anna Kołodko,
  • Skarbnik: Marcin Kwieduk.

Nastąpiła natomiast zmiana w składzie Komisji Rewizyjnej (KR).  Walne Zgromadzenie Członków KMJ przyjęła jednogłośnie kandydatury:

  • Piotr Piątek – przewodniczący KR,
  • Stanisława Wontor – członek KR ,
  • Karol Warakomski -członek KR.

Wszystkim członkom poprzedniej Komisji Rewizyjnej bardzo dziękujemy za kilkuletnią pracę.


Jubileusz Klubu Menedżerów Jakości !!!

Klub działa nieustannie od przeszło 25 lat!!! W dniu 19.06.1997 Stowarzyszenie zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym.