Walne Zgromadzenie Członków KMJ w dniu 27.09.2023

W dniu 78.09.2023 (środa) odbędzie się kolejne Walne Zgromadzenia KMJ w celu wprowadzenia  zmian w Statucie Klubu. Planujemy spotkanie w jednej z wrocławskich restauracji.

O miejscu spotkania emailowo poinformujemy tydzień przed spotkaniem członków Klubu  (tj. osoby, który opłaciły składkę członkowską do 20.06.2023).

Zarząd KMJ

 


Walne Zgromadzenie Członków KMJ w dniu 28.06.2023

W dniu 28.06.2023  w czasie Walnego Zgromadzenia  odbyły się wybory władz Klubu Menedżerów Jakości na następną kadencję  2023-2026.

W wyniku jednomyślnego głosowania Walne Zgromadzenie KMJ przyjęło, że Zarząd KMJ pozostaje w poprzednim składzie:

  • Prezes: Anna Dobrowolska,
  • Z-ca Prezesa: Anna Kołodko,
  • Skarbnik: Marcin Kwieduk.

Nastąpiła natomiast zmiana w składzie Komisji Rewizyjnej (KR).  Walne Zgromadzenie Członków KMJ przyjęła jednogłośnie kandydatury:

  • Piotr Piątek – przewodniczący KR,
  • Stanisława Wontor – członek KR ,
  • Karol Warakomski -członek KR.

Wszystkim członkom poprzedniej Komisji Rewizyjnej bardzo dziękujemy za kilkuletnią pracę.

 


Jubileusz Klubu Menedżerów Jakości !!!

Klub działa nieustannie od przeszło 25 lat!!! W dniu 19.06.1997 Stowarzyszenie zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym.