29.03.2023- Spotkanie Klubu

Kolejne spotkanie Klubu, które odbędzie się 29.03.2023 r. (środa), w godz. 17.00-19.00 do budynku B1, sala 411 (3-cie piętro), ul. Smoluchowskiego 45 (naprzeciw siedziby WCCT).

 W czasie spotkania, mgr Anna Kołodko wygłosi prelekcję pt.: „RAPORTOWANIE ESG”, w czasie której przedstawi własne doświadczenia ze jego wdrożenia w organizacji Eurobent.

ESG jest skrótem trzech słów:  E-Environmental, S-Social, G- Governance. Raportowanie ESG jest to inteligentne zarządzanie danymi statystycznymi organizacji w odniesieniu do  środowiska,  społeczeństwa,  zarządzania (administracji rządowej), czyli czynników pozafinansowych wpływających na ryzyka i możliwości rozwojowe organizacji. Jego stosowanie jest wymogiem unijnym, które wkrótce będzie obowiązkowym raportowaniem dla wszystkich przedsiębiorstw UE.