Anna Dobrowolska

Anna Dobrowolska

Wybory do Zarządu KMJ-28.06.2023

W dniu 28.06.2023  w czasie Walnego Zgromadzenia  odbyły się wybory Władz Klubu Menedżerów Jakości na następną  kadencję  2023-2026 . W wyniku jednomyślngo głosowania Zarząd KMJ pozostaje w poprzednim składzie: Prezes: Anna Dobrowolska, Z-ca Prezesa: Anna Kołodko, Skarbnik: Marcin Kwieduk. Nastąpiła…

Spotkanie KMJ w dniu 19.04.2023

Najbliższe spotkanie Kubu Menedżerów Jakości odbędzie się w dniu 19.04.2023r. (środa), w godz. 17.00-19.00 w trybie zdalnym na ZOOMie. Tematem spotkania będzie ustalenia działań związanych z przygotowaniem i organizacją szkoleń w zakresie raportowania ESG. Wszystkich chętnych zapraszamy do uczestnictwa. Osoby,…

29.03.2023- Spotkanie Klubu

Kolejne spotkanie Klubu, które odbędzie się 29.03.2023 r. (środa), w godz. 17.00-19.00 do budynku B1, sala 411 (3-cie piętro), ul. Smoluchowskiego 45 (naprzeciw siedziby WCCT).  W czasie spotkania, mgr Anna Kołodko wygłosi prelekcję pt.: „RAPORTOWANIE ESG”, w czasie której przedstawi…

7.12.2022 spotkanie Klubu

W środę, 7.12.2022,  w godz. 17-19 w siedzibie Klubu (WCCT, ul. Smoluchowskiego 48), odbędzie  się kolejne spotkanie Klubu. Prelekcję  pt. „Sygnaliści. Wymogi wobec pracodawcy” wygłosi mgr Irena Szwed, wieloletnia członkini KMJ.