Kategoria AKTUALNOŚCI

Wybory do Zarządu KMJ-28.06.2023

W dniu 28.06.2023  w czasie Walnego Zgromadzenia  odbyły się wybory Władz Klubu Menedżerów Jakości na następną  kadencję  2023-2026 . W wyniku jednomyślngo głosowania Zarząd KMJ pozostaje w poprzednim składzie: Prezes: Anna Dobrowolska, Z-ca Prezesa: Anna Kołodko, Skarbnik: Marcin Kwieduk. Nastąpiła…