Jak dołączyć

Zgodnie ze Statusem Klubu Menedżerów Jakości członkiem stowarzyszenia może być osoba, która:

  • ukończyła studia podyplomowe z zakresu zarządzania jakością lub posiada zawodowe doświadczenie w obrębie zarządzania jakością,
  • złożyła pisemną deklarację członkowską oraz uiściła składkę wpisową.

W poczet członków zwyczajnych przyjmuje Zarząd Klubu zwykłą większością głosów.

Wysokość składki wpisowej wyn. 10 zł. Opłata roczna wyno. 40 zł. Wpłaty należy dokonać na konto bankowe Klubu.
Do pobrania formularz zgłoszeniowy: KMJ-formularz_zgłoszeniowy (ver.2020)
Konto bankowe (Nest Bank): 24 2530 0008 2041 1068 2751 0001