Spotkanie KMJ w dniu 29.11.2023r.

Zarząd KMJ zaprasza na kolejne spotkanie Klubu w dniu 29.11.2023r.  (środa), w godz. 18.00-19.30 na platformie Internetowej ZOOM.

W czasie spotkania  Anna Dobrowolska (PWR, wydz. Zarządzania) wygłosi prelekcję pt. „JAKOŚĆ 5.0 JAKO NOWA FAZA ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ”.

Po prelekcji zostaną omówione też bieżące sprawy Klubu.

Jakość 5.0 jest to termin, który został wprowadzony do literatury w roku 2019 na określenie nurtu w zarządzaniu jakością, który jest obserwowany w ostatnich latach w najlepiej prosperujących organizacjach. W czasie wystąpienia zostaną omówiona m.in. geneza Jakości 5.0 oraz kluczowe jej elementy.

Link na spotkanie zostanie przesłane e-mailowo do członków Klubu  i subskrybentów informacji  o wydarzeniach KMJ.
Osoby zainteresowane, które chcą uczestniczyć w spotkaniu mogą dostać link do spotkania po napisaniu zgłoszenia na adres klubu: kmj@pwr.edu.pl