6.07.2022 Walne Zebranie Członków Klubu

Zapraszamy wszystkich członków Klubu KMJ na walne zebranie. Informacje o miejscu spotkania i agenda spotkania zostały rozesłąne pocztą emailową.