Jubileusz KMJ

Klub Menedżerów Jakości działa nieustannie już od 25 lat!!!

W dniu 19.06.1997 Stowarzyszenie zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym.