O Klubie

Klub Menedżerów Jakości powstał z inicjatywy absolwentów Studiów Podyplomowych „Zarządzanie Jakością” prowadzonych na Politechnice Wrocławskiej we Wrocławskim Centrum Transferu Technologii (WCCT) w czasie spotkania zorganizowanego przez prof. dr hab. inż. Tomasza Kocha, kierownika studiów. Klub został zarejestrowany w KRS  19.06.1997 roku jako stowarzyszenie.

Pierwszym Prezesem Zarządu została Pani dr inż. Elżbieta Ochocka, która pełniła swoje obowiązki przez 16 lat działalności Klubu (1997-2013). Obecnie Prezesem Klubu jest dr inż. Anna Dobrowolska (od 2017r). W skład obecnego Zarządu wchodzą (kadencja 2023-2026): mgr Anna Kołodko (z-ca  Prezesa), mgr inż. Marcin Kwieduk (Skarbnik).

Początkowo Klub zrzeszał jedynie absolwentów Studiów Podyplomowych, obecnie jest otwarty na wszystkich specjalistów z dziedziny zarządzania jakością oraz menedżerów i in. osób zainteresowanych problematyką zarządzania jakością.

Członkowie Klubu są reprezentantami przedsiębiorstw mających swoją siedzibę głównie na terenie Dolnego Śląska, ale także z innych regionów Polski, oraz pracowników naukowych Politechniki Wrocławskiej.

Zgodnie ze swoim statutem Klub Menedżerów Jakości realizuje swoje cele przede wszystkim poprzez organizowanie spotkań członków Klubu, na których są prezentowane rozwiązania w zakresie nowoczesnych systemów organizacyjnych i narzędzi zarządzania, w tym zarządzania jakością. Dzięki współpracy z przedsiębiorstwami Klub promuje i upowszechnia teoretyczne i praktyczne rozwiązania w dziedzinie zarządzania jakością oraz ułatwia uzyskanie fachowej pomocy techniczno-organizacyjnej.