Spotkania Klubu w 2022 roku

Planowane spotkania Klubu w roku 2022 w siedzibie WCCT, w środy w godz. 17-19:

  • 21.09.2022, Warsztaty („Metoda QFD- część 1” – prowadząca: Anna Dobrowolska) – obowiązują zapisy poprzez formularz zgłoszeniowy,
  • 05.10.2022, Warsztaty („Metoda QFD- część 2” – prowadząca: Anna Dobrowolska),
  • 09.11.2022,  Prelekcja (temat wystąpienia ” Jakość w administracji”- prelegent: Irena Szwed),
  • 07.12.2022,  Prelekcja (temat wystąpienia „Sygnaliści. Wymogi wobec pracodawcy” – prelegent: Irena Szwed)

WALNE ZEBRANIE KLUBU (Wybory do władz Klubu + ustalenie zmian w statucie) odbędzie się w styczniu.