Wybory do Zarządu KMJ-28.06.2023

W dniu 28.06.2023  w czasie Walnego Zgromadzenia  odbyły się wybory Władz Klubu Menedżerów Jakości na następną  kadencję  2023-2026 .

W wyniku jednomyślngo głosowania Zarząd KMJ pozostaje w poprzednim składzie:

  • Prezes: Anna Dobrowolska,
  • Z-ca Prezesa: Anna Kołodko,
  • Skarbnik: Marcin Kwieduk.

Nastąpiła zmian w składzie Komisji Rewizyjnej. Walne Zgromadzenie Członków wybrało jednomyślnie do Komisji Rewizyjnej osoby:

  • Piotr Piątek- przewodniczący,
  • Stanisława Wontor,
  • Karol Warakomski.

Wszystkim członkom poprzedniej Komisji Rewizyjnej bardzo dziękujemy za kilkuletnią pracę.